Fotografija korisnika ...
 Aktivan 
 Serijski brojevi  Unos u bazu Pretraživanje baze
 Radni nalozi  Lista radnih naloga Pristup i promjena sadržaja radnog naloga
 Menadžovanje korisnika  Bez pristupa Editovanje svojih podataka Neogranicen pristup
 Fakturisanje  mjenjati zakljucene naloge. Štampanje faktura i narudžbenica Pregled prethodno fakturisanih cijena kod kupaca za dalju prodaju Zakljucivanje pazara Prikaz RUCa
 Finansije  Ostvareni prometi Pregled prodatih artikala Pregled potraživanja i dugovanja TKV Knjiženja i pregled finanskijskih kartica
 Kupci  Kreiranje novog kupca Pregled naloga Unos uplata Firme Dilerski cjenovnik
 Pregled lager listi  Da Ne Pregled robnih kartica
 Reklamacije  Puni pristup Nema pristup Unos poslatih reklamacija
 Artikli  Puni pristup Pretraživanje, detalji i raspolozivost artikala Obrada paketa Obrada grupa i podgrupa artikala Štampanje etiketa
 Kalkulacije, KUF i KIF  Puni pristup Nema pristup Unos i pregled KUF-a Unos i pregled KIF-a
 RMA nalozi  Lista RMA naloga Promjena RMA naloga Unos RMA naloga
 Postavke sajta  Puni pristup
 Pristup pogonima  Unijeti oznaku-e pogona odvojene ,(zarezom)
 Slanje  Email-om